• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Regeringen har inlett arbetet med att forma en ny forskningspolitik. Swedish Aerospace Industries (SAI) flyg- och rymdföretagens branschförening, har beretts tillfälle att lämna synpunkter på forskningspolitiken. Flyg- och rymdindustrin i Sverige ligger långt framme på en global marknad och är i hög grad innovationsdriven. Vi kan bidra till att möta de framtidsutmaningar som Sverige står inför, liksom bidra till jobb, innovation och tillväxt. Därför är forskningspolitiken viktig.

Att regeringen lyft fram innovation och har aviserat en mer långsiktig forskningspolitik är välkommet. Därför vill SAI bidra med våra förslag för en forskningspolitik för ett innovativt Sverige! SAI:s inlaga hittar du här!

Svensk rymdindustri välkomnar den nu presenterade rymdutredningen och uppmanar riksdag och regering att nu gå vidare och skapa en svensk rymdstrategi som tar tillvara på Sveriges starka position inom området. Vi ser också fram emot ett fortsatt aktivt deltagande i denna process.

Sverige är en rymdnation i världsklass. När rymdlandaren Rosetta förra året gjorde en landning på kometen Churyumov–Gerasimenko var det svensk teknik som gjorde detta möjligt. Från raketmotorer vid uppskjutningen till datorer och avancerad mätutrustning i satellit och landare.

Rymdindustrin i Sverige har en rad företag verksamma inom en högteknologisk, växande och exportinriktad sektor. Inom branschorganisation Swedish Aerospace Industries är små och stora rymdföretag samlade med en total omsättning om ca 22 miljarder kronor och 12000 anställda. Kunnande, kompetens och företag finns, detta bekräftas också av material som utredaren Ingemar Skogö presenterat under arbetets gång.

Sverige är framstående inom en rad områden och har hög kompetens, men saknar en tydlig rymdstrategisk inriktning och har en låg rymdbudget per capita jämfört med t.ex. övriga Europa och USA. Det är därför viktigt att Sverige fortsätter att satsa på områden och samarbeten där vi idag är starka, och att statens engagemang i rymdverksamheten är samordnat och långsiktigt.

 • Svensk rymdindustri har en bevisad internationell konkurrenskraft, men vi efterfrågar en långsiktig politisk strategi för rymdområdet. Med rymdutredningen finns nu grunden att gå vidare och vi uppmanar ansvarig ministern Helene Hellmark-Knutsson att ta initiativ i frågan säger Joakim Andersson, ordförande för branschorganisationen Swedish Aerospace Industries.

För information och frågor kontakta:
Hannes Carl Borg, direktör Swedish Aerospace Industries
Mobiltelefon: 070-0871663
E-post: hannescarl.borg@gknaerospace.com

"Svensk rymdverksamhet och dess utveckling och kommersialisering förutsätter en tydlig rymdstrategi med kontinuitet och där maximala synergier utnyttjas. Såväl europeiska som globala samarbeten kommer att öka i betydelse, varför det naturliga valet för Sverige med sitt utvecklade användande inom ett flertal myndigheter och i samhället av rymdsystemen och sin framträdande högteknologiska rymdindustri vore att öka sitt rymdanslag till genomsnittlig europeisk nivå per capita".

Så skriver styrelsen för Swedish Aerospace Industries i ett brev till rymdutredaren Ingemar Skogö.

Bland budskapen i brevet finns också krav på bättre samordning av regeringens arbete inom rymdområdet.

Skrivelse till rymdutredaren 2015

En intensiv försommar väntar SAI då organisationen traditionsenligt inbjuder till exkursion på den stora flygmässan Paris Air Show, Le Bourgét, den 15-16 juni. Inbjudningar går nu ut till personer och organisationer som vi tror har intresse för evenemanget.

SAI förekommer också som medarrangör vid Aerospace Almedalen, en vidareutveckling av Flygets Dag. Aerospace Almedalen äger rum torsdagen den 2 juli vid East Gate Sweden.

Mer information om de bägge arrangemangen kommer att läggas upp på denna webbplats.

"Investeringskostnaderna inom flyget är mycket omfattande, och i kombination med en delvis svårförutsägbar framtid som kan påverkas av ett skiftande oljepris, politiska regleringar eller extrema händelser som vulkanutbrott eller terrorism, leder det till en försiktighet hos aktörer som investerar i ny flygteknik." Detta konstateras bl.a. i riksdagens rapport om "Framtidens flyg".

Rapporten redovisar aktuella och historiska beskrivningar av hur flyget utvecklas, inte minst dess påverkan på miljön.