• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, inbjuder till Swedish Aerospace Technology Congress vid Quality Hotel Friends, Solna – Stockholm, 11-12 oktober 2016. Kongressens syfte är att främja utbildning och forskning samt teknisk och industriell utveckling inom aerospacesektorn. Flera av SAI’s medlemsföretag kommer att finnas representerade vid kongressen. Årets tema är “Swedish aerospace technology in a globalised world”. 

 

SAIs seminarium från Almedalen finns tillgängligt på webben. Följ denna länk

Det sker en dramatisk utveckling inom den globala rymdsektorn. Nya länder utvecklar sin rymdförmåga, och nya aktörer såsom Elon Musk med Space X samt Google och OneWeb utmanar traditionella strukturer. ”New Space” har blivit ett begrepp. Det som sker i rymden blir allt mer relevant för livet på jorden. För såväl vardagliga rutiner som säkerhetspolitik har rymden en avgörande roll inom kommunikation, navigering och jordobservation. Inom rymdindustrin är innovation vardag. Marknaden är global och växande. Rymdindustrin ger jobb och utveckling. Synergierna och teknikspridningen till andra branscher och verksamheter är omfattande. Forskningen om rymden är viktig för livet på jorden. Sverige är en stark rymdnation, med en internationellt konkurrenskraftig rymdindustri. Här finns mycket kunnande och kompetens, liksom höga ambitioner för framtiden och en vilja att vara med i den snabba utveckling som nu sker. Vilken position Sverige kan ta i den nya rymderan är temat för seminariet.

Deltagare:

Helene Hellmark-Knutsson, minister för forskning och högre utbildning tillika rymdminister, Utbildningsdepartementet 

Mats Warstedt, ordförande, SAI, Swedish Aerospace Industries 

Peter Egardt, ordförande, Rymdstryrelsen

Karin Klingentierna, moderator.

 

SAIs direktör Catrin Mattsson besökte Rymdforskarskolan anordnad av organisationen Astronomisk Ungdom, med stöd av bland annat Swedish Areospace Industries. Rymdforskarskolan samlar gymnasieelever under två sommarveckor för fördjupande studier, forskning och laborationer inom rymdteknik och astronomi. Rymdforskarskolan har väckt stort intresse och bland annat uppmärksammats av Rapport och TV4.

Vid det avslutande seminariet presenterade ungdomarna resultaten av de två intensiva veckorna, något som imponerade stort på åhörarna. Catrin Mattsson presenterade SAI samt berättade om vilka möjligheter och utmaningar som finns för de som väljer att satsa på en karriär inom den svenska flyg- och rymdindustrin. Vid det avslutande seminariet deltog även styrelseledamot Gierth Olsson, som haft ett nära samarbete med ungdomarna under studieveckorna. 

SAI gratulerar Astronomisk Ungdom till en mycket väl genomförd Rymdforskarskola, och tackar för gott samarbete. 

Gruppbild 3mindreGruppbild från det avslutande seminariet med deltagare från Rymdforskarskolan, tillsammans med ledare och handledare från Astronomisk Ungdom samt Gierth Olsson och Catrin Mattsson från SAI. 

Rymdministern H

 Rymdminister Helene Hellmark Knutsson (S): "Sverige har en framstående industri som utvecklar rymdtekniken varje dag"

MatsW

 SAIs ordförande Mats Warstedt: "Sverige behöver en nationellt förankrad rymdstrategi"

ANnaJ

Infrastrukturminister Anna Johansson (S): "Flyget knyter ihop landsändar, men också Sverige med omvärlden"   

InnovairSamtal om innovationsagenda för flyget. Medverkande: Anders Blom, programdirektör Innovair,  Linda Larsson, research engineer GKN Aerospace¨och Lars Sjöström, Director Future Business SAAB samt dagens modertor Karin Klingenstierna. 

Studenter HHKRymdminister Helene Helmark Knutsson samtalar med studenter från Chalmers och provkör RUAG Mars Rover.

SAI, som är medarrangör av Aerospace Almedalen, välkomnar infrasturkturminister Anna Johansson som en av talarna för seminariedagen den 5 juli 2016. Vid seminaret kommer regeringens syn på flyget att presenteras.

Flera av de stora samhällsutmaningarna som regeringen pekat ut har en direkt anknytning till flyg och aerospace. Vi hoppas under ministerns tal få svar på hur regeringen avser främja handel och export samt hållbara kommunikationer i hela landet. Villkoren och förutsättningarna för flyg och flygindustrin påverkar hela samhället, och är sektorer som i sin tur påverkas av de politiska besluten.

Datum och tid: Tisdag den 5 juli 2016, kl. 15:30-16:00

Plats: Eastsweden Arena, Strandvägen 4, Visby

Se hela programmet för Aerospace Almedalen här.

Varmt välkomna till en heldag med flyg- och rymdfokus!

SAI välkomnar rymdminister Helene Hellmark Knutsson som en av talarna för vårt seminarium "New Space - Sveriges positon i den nya rymderan" vid Aerospace Almedalen.

Det sker en dramatisk utveckling inom den globala rymdsektorn. Nya länder utvecklar sin rymdförmåga, och nya aktörer såsom Elon Musk med Space X samt Google och OneWeb utmanar traditionella strukturer. ”New Space” har blivit ett begrepp. Det som sker i rymden blir allt mer relevant för livet på jorden. För såväl vardagliga rutiner som säkerhetspolitik har rymden en avgörande roll inom kommunikation, navigering och jordobservation. Inom rymdindustrin är innovation vardag. Marknaden är global och växande. Rymdindustrin ger jobb och utveckling. Synergierna och teknikspridningen till andra branscher och verksamheter är omfattande. Forskningen om rymden är viktig för livet på jorden. Sverige är en stark rymdnation, med en internationellt konkurrenskraftig rymdindustri. Här finns mycket kunnande och kompetens, liksom höga ambitioner för framtiden och en vilja att vara med i den snabba utveckling som nu sker. Vilken position Sverige kan ta i den nya rymderan är temat för seminariet.

Medverkande:

Mats Warstedt, ordförande, SAI, Swedish Aerospace Industries,

Helene Hellmark-Knutsson, minister för forskning och högre utbildning tillika rymdminister, Utbildningsdepartementet

Peter Egardt, ordförande, Rymdstyrelsen

Datum och tid: Tisdag den 5 juli 2016, kl. 14:30-15:10

Plats: Eastsweden Arena, Strandvägen 4, Visby

Se hela programmet för Aerospace Almedalen här.

Vi hälsar alla rymd- och flyg intresserade varmt välkomna till en heldag med flyg- och rymdfokus.

Rymdintresserade gymnasieelever ges denna sommar möjlighet att delta i Sveriges första rymdforskarskola inom astronomi och rymdteknik. Rymdforskarskolan anordnas av föreningen Astronomisk Ungdom och stödjs av Swedish Aerospace Industries (SAI) med flera. Under det två veckor långa programmet får ungdomarna ta del av populärvetenskapliga föreläsningar inom astronomi och rymdteknik samt genomföra laborationer och intressanta studiebesök.

Att fler unga intresserar sig för naturvetenskap och teknik är viktigt för en ökad förståelse inom dessa områden. Vi hoppas och tror att denna aktivitet kan inspirera fler till framtida studier och karriärer inom rymdbranschen. SAI välkomnar därför detta initiativ, och bidrar med ekonomiskt stöd till sommarforskarskolan 2016. 

Den 2 september 2015 överlämnade Rymdutredningen (SOU 2015:75) sitt betänkande till regeringen. Detta har sedan gått ut på remiss och SAI är en av remissinstanserna.

SAI har tidigare pekat på behovet av en svenska rymdstrategi och välkomnar därför utredningens betänkande. Detta är ett första steg i processen att ta fram en svensk rymdstrategi. Rymdverksamheten berör ett stort antal fack- och politikområden och detta bör även återspeglas i en samlad
rymdstrategi.

Läs branschens gemensamma remissvar här.

I samband med årsmötet för Swedish Aerospace Industries (SAI) så avlöstes Joakim Andersson, GKN, av Mats Warstedt, Ruag, som ordförande för SAI. Ordförandeskapet roterar mellan medlemmarna på årsbasis. I samband med detta avlöstes även Hannes Carl Borg, GKN, som direktör för SAI och ersätts av Catrin Mattson, Ruag.

 

Under 2015 har viktiga frågor för SAI varit att uppmärksamma branschens prioriteringar gentemot den statliga rymdutredningen och gentemot regeringen inför den kommande forskningspolitiken. Utformningen av politik för rymdfrågorna, forskningspolitiken liksom den av regeringen aviserade flygstrategin blir viktiga frågor för aerospacebranschen under 2016.