• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Detta är Swedish Aerospace Industries

Den svenska flyg- och rymdindustrins styrkeområden är en del av lösningen för att möta samhällets utmaningar.

Det finns flera skäl till varför omvärlden satsar på flyg- och rymdverksamhet. Den är en beprövad drivmotor i kunskapsutvecklingen; den skapar ökad rekrytering till tekniska utbildningar, viktig forskningsdisciplin inom grundforskning, teknologispridning till/från andra branscher samt industriell kompetens inom avancerad teknologi; den är även en tillväxtmarknad.

Läs mer

I veckan presenterade regeringen sin proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Propositionen tar sitt avstamp i flera av de stora samhällsutmaningarna regeringen identifierat och lyfter fram forskningens och innovationens betydelse för att möta dessa.

Flyg- och rymdindustrin i Sverige är en oerhört forsknings- och kunskapsintensiv bransch med stor erfarenhet av samverkan inom forskning och innovation. Det är därför glädjande att regeringen väljer att lyfta fram de strategiska innovationsområdena. Svensk flygindustri i form av Saab och GKN är här mycket aktiva inom framför allt det strategiska innovationsprogrammet Innovair kring flyg, men även i flera andra av programmen. Innovationsmyndigheten Vinnova får en tydlig resursförstärkning för detta område. I propositionen konstaterar regeringen att svenskt kunnande inom luftfartsområdet är stort och exportframgångarna är betydande.

Inom rymdområdet föreslås en satsning på rymdforskning där anslaget stegvis höjs för att det år 2020 skall vara 40 miljoner kronor högre än 2016. Emellertid sker ingen kompensering för rymdverksamhetens ökade kostnader för deltagande i olika program eller andra nödvändiga uppräkningar. Propositionen nämner den överlämnade rymdutredningen, men ger inga nya besked om en kommande svensk rymdstrategi. I propositionen lyfter regeringen fram rymdsektorn som ett viktigt område för att möta samhällsutmaningar. Det är vår förhoppning att regeringen återkommer med en nationell rymdstrategi och ytterligare satsningar inom området. 

Det nationella innovationsrådet har till uppgift att utveckla Sveriges som innovations- och konkurrenskraft. Rådet har en rådgivande funktion till Sveriges regering. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio rådgivande ledamöter från näringslivet och forskarvärlden.

Vid innovationsrådets senaste möte stod rymdsektorns betydelse för innovation i fokus. Utveckling och innovationer från rymdindustrin är ofta verktyg eller hävstång för andra samhälleliga funktioner. Svensk flyg- och rymdindustrin ligger i framkant vad gäller forskning, innovation och teknikutveckling.
Swedish Aerospace Industries (SAI) bidrar gärna med en dialog om hur vår industri kan bidra till tillväxt, innovation och stärkt konkurrenskraft.

Det sker en spännande utveckling inom rymdbranschen och även inom rymdpolitiken. I slutet av oktober presenterade EU sin nya rymdstrategi, den första sedan 2010. EU-kommissionen har här deklarerat att man vill öka Europas roll i rymden och främja användningen av data från de Europeiska sattelitnätverken. Företrädare för kommissionen har poängterat att de både vill se en ökad uppskjutning av europeiska satelliter och en ökad användning av data från satteliterna för att Europa skall hävda sig på rymdområdet. Den nya strategin skall börja implementeras under 2017. EU har uttalat en gemensam vision med det Europeiska rymdorganet ESA om framtiden för Europeisk rymdverksamhet. Inom ramen för ESA finns bland annat mycket av det praktiska samarbetet mellan de europeiska länderna. Den 1-2 december kommer ESA att hålla sitt ministermöte och en strategi från ESA väntas under nästa år.

EU:s rymdstrategi återfinns här.

Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, inbjuder till Swedish Aerospace Technology Congress vid Quality Hotel Friends, Solna – Stockholm, 11-12 oktober 2016. Kongressens syfte är att främja utbildning och forskning samt teknisk och industriell utveckling inom aerospacesektorn. Flera av SAI’s medlemsföretag kommer att finnas representerade vid kongressen. Årets tema är “Swedish aerospace technology in a globalised world”. 

 

SAIs seminarium från Almedalen finns tillgängligt på webben. Följ denna länk

Det sker en dramatisk utveckling inom den globala rymdsektorn. Nya länder utvecklar sin rymdförmåga, och nya aktörer såsom Elon Musk med Space X samt Google och OneWeb utmanar traditionella strukturer. ”New Space” har blivit ett begrepp. Det som sker i rymden blir allt mer relevant för livet på jorden. För såväl vardagliga rutiner som säkerhetspolitik har rymden en avgörande roll inom kommunikation, navigering och jordobservation. Inom rymdindustrin är innovation vardag. Marknaden är global och växande. Rymdindustrin ger jobb och utveckling. Synergierna och teknikspridningen till andra branscher och verksamheter är omfattande. Forskningen om rymden är viktig för livet på jorden. Sverige är en stark rymdnation, med en internationellt konkurrenskraftig rymdindustri. Här finns mycket kunnande och kompetens, liksom höga ambitioner för framtiden och en vilja att vara med i den snabba utveckling som nu sker. Vilken position Sverige kan ta i den nya rymderan är temat för seminariet.

Deltagare:

Helene Hellmark-Knutsson, minister för forskning och högre utbildning tillika rymdminister, Utbildningsdepartementet 

Mats Warstedt, ordförande, SAI, Swedish Aerospace Industries 

Peter Egardt, ordförande, Rymdstryrelsen

Karin Klingentierna, moderator.

 

SAIs direktör Catrin Mattsson besökte Rymdforskarskolan anordnad av organisationen Astronomisk Ungdom, med stöd av bland annat Swedish Areospace Industries. Rymdforskarskolan samlar gymnasieelever under två sommarveckor för fördjupande studier, forskning och laborationer inom rymdteknik och astronomi. Rymdforskarskolan har väckt stort intresse och bland annat uppmärksammats av Rapport och TV4.

Vid det avslutande seminariet presenterade ungdomarna resultaten av de två intensiva veckorna, något som imponerade stort på åhörarna. Catrin Mattsson presenterade SAI samt berättade om vilka möjligheter och utmaningar som finns för de som väljer att satsa på en karriär inom den svenska flyg- och rymdindustrin. Vid det avslutande seminariet deltog även styrelseledamot Gierth Olsson, som haft ett nära samarbete med ungdomarna under studieveckorna. 

SAI gratulerar Astronomisk Ungdom till en mycket väl genomförd Rymdforskarskola, och tackar för gott samarbete. 

Gruppbild 3mindreGruppbild från det avslutande seminariet med deltagare från Rymdforskarskolan, tillsammans med ledare och handledare från Astronomisk Ungdom samt Gierth Olsson och Catrin Mattsson från SAI. 

Rymdministern H

 Rymdminister Helene Hellmark Knutsson (S): "Sverige har en framstående industri som utvecklar rymdtekniken varje dag"

MatsW

 SAIs ordförande Mats Warstedt: "Sverige behöver en nationellt förankrad rymdstrategi"

ANnaJ

Infrastrukturminister Anna Johansson (S): "Flyget knyter ihop landsändar, men också Sverige med omvärlden"   

InnovairSamtal om innovationsagenda för flyget. Medverkande: Anders Blom, programdirektör Innovair,  Linda Larsson, research engineer GKN Aerospace¨och Lars Sjöström, Director Future Business SAAB samt dagens modertor Karin Klingenstierna. 

Studenter HHKRymdminister Helene Helmark Knutsson samtalar med studenter från Chalmers och provkör RUAG Mars Rover.

SAI, som är medarrangör av Aerospace Almedalen, välkomnar infrasturkturminister Anna Johansson som en av talarna för seminariedagen den 5 juli 2016. Vid seminaret kommer regeringens syn på flyget att presenteras.

Flera av de stora samhällsutmaningarna som regeringen pekat ut har en direkt anknytning till flyg och aerospace. Vi hoppas under ministerns tal få svar på hur regeringen avser främja handel och export samt hållbara kommunikationer i hela landet. Villkoren och förutsättningarna för flyg och flygindustrin påverkar hela samhället, och är sektorer som i sin tur påverkas av de politiska besluten.

Datum och tid: Tisdag den 5 juli 2016, kl. 15:30-16:00

Plats: Eastsweden Arena, Strandvägen 4, Visby

Se hela programmet för Aerospace Almedalen här.

Varmt välkomna till en heldag med flyg- och rymdfokus!

SAI välkomnar rymdminister Helene Hellmark Knutsson som en av talarna för vårt seminarium "New Space - Sveriges positon i den nya rymderan" vid Aerospace Almedalen.

Det sker en dramatisk utveckling inom den globala rymdsektorn. Nya länder utvecklar sin rymdförmåga, och nya aktörer såsom Elon Musk med Space X samt Google och OneWeb utmanar traditionella strukturer. ”New Space” har blivit ett begrepp. Det som sker i rymden blir allt mer relevant för livet på jorden. För såväl vardagliga rutiner som säkerhetspolitik har rymden en avgörande roll inom kommunikation, navigering och jordobservation. Inom rymdindustrin är innovation vardag. Marknaden är global och växande. Rymdindustrin ger jobb och utveckling. Synergierna och teknikspridningen till andra branscher och verksamheter är omfattande. Forskningen om rymden är viktig för livet på jorden. Sverige är en stark rymdnation, med en internationellt konkurrenskraftig rymdindustri. Här finns mycket kunnande och kompetens, liksom höga ambitioner för framtiden och en vilja att vara med i den snabba utveckling som nu sker. Vilken position Sverige kan ta i den nya rymderan är temat för seminariet.

Medverkande:

Mats Warstedt, ordförande, SAI, Swedish Aerospace Industries,

Helene Hellmark-Knutsson, minister för forskning och högre utbildning tillika rymdminister, Utbildningsdepartementet

Peter Egardt, ordförande, Rymdstyrelsen

Datum och tid: Tisdag den 5 juli 2016, kl. 14:30-15:10

Plats: Eastsweden Arena, Strandvägen 4, Visby

Se hela programmet för Aerospace Almedalen här.

Vi hälsar alla rymd- och flyg intresserade varmt välkomna till en heldag med flyg- och rymdfokus.