• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

IMG 5516

Från vänster: Robert Hell, GKN Aerospace, Gierth Olsson, OHB Sweden, Catrin Mattsson, RUAG Space, Göran Bengtsson, Saab, Stefan Gustafsson, SSC

SAI har nyligen träffat både Närings- och Utbildningsutskottet i  Sveriges riksdag för att presentera svensk flyg- och rymdindustri samt diskutera industrins utmaningar och möjligheter. Mycket av frågorna som diskuterades handlade naturligt om hur branschen tar sig an klimatutmaningarna. Både flyg- och rymdbranschen växer snabbt globalt och svensk industri har här en konkurrenskraftig och efterfrågad position och kan med sina produkter bidra till stora klimatbesparingar. Till exempel så bidrar svensk lättviktsteknik från SAAB och GKN Aerospace redan idag till större minskningar av koldioxidutsläppen än de samlade utsläppen från all svensk flygverksamhet, och teknikutvecklingen fortsätter med syfte att bidra till ännu större besparingar. Även rymdområdet har en fundamental roll i minskningarna av klimateffekterna genom alla de tjänster som snabbt växer fram inom jordobservation, positionering och navigering.

Signalerna som vi inom SAI ger till politiken är därför:

 • Det behövs en mer faktabaserad debatt om hur flygets klimatutmaningar kan hanteras - Flyget är en nödvändighet för global handel, tillväxt och välfärd
 • Ökade satsningar på flyg- och rymdforskning nödvändiga för att möta samhällsutmaningar – både i EU och nationellt
 • Det svenska engagemanget i EU för flyg och rymd behöver öka  - Idag har vi för liten påverkan på och medverkan i rymdprogrammen i Europa
 • Den nya svenska rymdstrategin kräver en ökad budget inom rymdområdet - Sverige och Rymdstyrelsen riskerar annars att halka efter
 • Sveriges deltagande inom ESA behöver ökas vid ESA Rymdminsisterråd i november 2019
 • Staten kan bättre utnyttja möjligheterna som flyg- och rymdindustrin ger för att öka intresset hos ungdomar för teknikutbildningar

SAI tackar utskotten för konstruktiva möten och diskussioner och ser fram emot en fortsatt dialog.

Vad vill Sverige med Rymden? Vad vill de svenska riksdagspartierna? Detta var temat i en debattartikel i NyTeknik den 27:e juni av intresseorganisationen Rymdforum. Rymdforum reser här en rad frågor kring det politiska engagemanget för rymdfrågor. SAI delar oron kring att det politiska intresset för rymdfrågor i Sverige är lågt. Detta samtidigt som vi har en industri i framkant och en global rymdmarknad i snabb utveckling och tillväxt. 

Tillsammans har SAI och Rymdforum låtit göra en enkät till de politiska partierna i riksdagen. Enkäten tar upp en rad av de aktuella frågeställningarna på rymdområdet just nu och är något som Rymdforum uppmärksammar i sin artikel. Hela rymdenkäten med partiernas svar hittar du här.  

Dessa frågor återkommer i Almedalen den 3:e juli. SAI anordnar här en rymdpolitisk debatt mellan riksdagspartierna kl. 14 på AerospaceAlmedalen, arenan för flyg- och rymdfrågor.

Välkommen till Almedalen den 3: juli!

 

 

Sveriges regering har i form av en skrivelse presenterat en nationell rymdstrategi som en plattform för svensk rymdpolitik. Av strategin framgår vilka övergripande områden som regeringen vill prioritera och vilka mål som bör finnas för respektive område.

Det är viktigt att svensk rymdverksamheten får ökad långsiktighet och en mer prioriterad ställning inom svensk politik. SAI välkomnar att regeringen har presenterat en nationell rymdstrategi. Det är ett viktigt första steg även om branschen gärna hade sett mer konkreta förslag på satsningar, liksom metoder för uppföljning av strategin.

Svensk flyg- och rymdindutri som en faktor för att göra Europa ledande inom innovation och samverkan. Detta var temat för ett seminarium som arrangerades i Bryssel den 3 maj. Arrangörer var de samlade branchintressena för flyg-, rymd och försvarsindustri i Sverige. SOFF, säkerhets- och försvarsföretagens organisation, SAI, flyg- och rymdindustrins intresseorganisation, Aeroscpace Cluster Sweden, klustret för små- och medelstora företag inom aerospace och Innovair, den svenska flygindustrins forskningssamverkan.  

Anna Rathsman som representerade SAI var värd och välkomnade ett 50-tal deltagare. Seminariet var inriktat mot att presentera den svenska industrin och dess frågor i Bryssel och de aktuella områden som berör företagen. Förste talare var Sebastian Fumero från EU-kommissionens enhet för flyg som berättade om den aktuella budgetprocessen och de utmaningar som finns för att bl.a. knyta ihop forskningspolitiken. Tilt Jürimäe från Clean Sky fördjupade detta tema och tog upp konkreta exempel på forskningssamverkan där Svensk industri och svenska regioner varit föredömen. 

Svensk industri presenterades av Carl Henrik Arvidsson från Saab som redogjorde för några av svensk industris framgångsexempel, t.ex. deltagande i framgångsrika Clean Sky projekt och rymdsamarbetet kring Copernicus. Seminariet avslutades med ett tillfälle för mingel och nätverkande. 

SAI tackar för den goda uppslutningen från såväl svenska som europeiska deltagare och hoppas på en uppföljning. 

Brusselsseminar may3 2

Tiit Jürimäe från Clean Sky berättar om de svenska insatserna i programmet.

Tisdagen den 21 mars höll regeringen ett uppföljningsmöte kring regeringens flygstrategi. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde med att inte minst lyfta fram flygindustrin i form av Saab och GKN och industrins betydelse för flygets omställning. Regeringens flygstrategi lyfter fram en rad olika frågor målsättningar och ambitioner för flyget. Som konkreta exempel på insatser för industrin nämnde infrastrukturministern satsningar på Innovair. SAI sert fram emot det fortsatta arbetet med strategin!

 

Polsk rymdindustri och representanter för polska rymdmyndigheter träffade sina svenska motsvarigheter under en seminariedag på den polska ambassaden den 10 oktober. På programmet stod bland annat presentation av den polska, respektive svenska industrin, där SAI:s polska motsvarighet berättade om sin verksamhet. Aktuell rymdpolitik från Sverige och Polen resenterades och även de medverkande företagen fick möjlighet till egna presentationer och mingel. Evenemanget var en del i en studieresa för de polska deltagarna där fler aktiviteter, bl.a. ett besök vid Esrange i Kiruna ingår.

 

 

Aerospace Almedalen samlade Sveriges flyg- och rymdbransch till en fullspäckad seminariedag den 4 Juli 2017. SAI deltog som en av arrangörerna. Möjlighet finns att se seminarierna i efterhand via denna länk

I sommar får 65 ungdomar från hela Sverige chansen att delta i Rymdforskarskola i Stockholm, Kiruna och Göteborg. Rymdforskarskolan syftar till att inspirera till framtida studier och karriär inom Aerospace. Under några härliga och intensiva sommarveckor får ungdomarna fördjupade kunskaper inom astronomi, naturvetenskap och teknik.

Rymdforskarskolan anordnas av Astronomisk Ungdom, en organisation som syftar till att främja intresset för astronomi och rymdteknik hos barn och unga.

SAI, Swedish Aerospace Industries, stödjer Astronomisk Ungdoms Rymdforskarskola.

Den 18-19 juni arrangerade SAI tarditionsenligt en studieresa till Paris Air Show vid flygplatsen Le Bourget utanför Paris. Mässan är en av världens största och äldsta flygmässor och arrangeras vartannat år. Mässan täcker in såväl civilt- som militärt flyg och rymd och har såväl fast utställning, företagsmässa och flyguppvisningar. SAI arrangerar en guidad tur för svenska intressenter i form av beslutsfattare och branch och media, liksom ett seminarium kring Aerospace.

Den guidadae turen på måndagen den 18:e inleddes med lunch oss Saab och sedan en guidad turr där ett utval av företag inom flyg- och rymd besöktes. Gemensamt för dessa var olika kopplingar till industrin i Sverige. Till exempel Airbus, Euripeiska rymdorganet ESA, OHB och EU:s miljöforskningsprogram Clean Sky stod på programmet.  

På måndagskvällen stod Sveriges ambassad i Paris värd för en mottagning med anledning av flygmässan och en mängd svenska intressenter fanns på plats.

Tisdagen hölls ett seminarium på svenska klubben i Paris. En genomgång av aktuella trender inom flyg och rymd och en fördjupning inom bland annat automation inom flyget och 3D bilder från sattelitdata.

Ny Teknik följde med på resan och har summerat intrycken från mässan.

SAI ber att få tacka alla deltagare och ser fram emot Paris Air Show 2019!

 

 

På Mathias Sundins fråga  i riksdagen har ansvarig minister Helene Hellmark-Knutsson nu svarat: "Mitt svar är ja. Jag och regeringen avser att ta fram en svensk rymdstrategi."

Vad denna kommer att innehålla och när den kommer återstår att se.