• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Svensk flyg- och rymdindutri som en faktor för att göra Europa ledande inom innovation och samverkan. Detta var temat för ett seminarium som arrangerades i Bryssel den 3 maj. Arrangörer var de samlade branchintressena för flyg-, rymd och försvarsindustri i Sverige. SOFF, säkerhets- och försvarsföretagens organisation, SAI, flyg- och rymdindustrins intresseorganisation, Aeroscpace Cluster Sweden, klustret för små- och medelstora företag inom aerospace och Innovair, den svenska flygindustrins forskningssamverkan.  

Anna Rathsman som representerade SAI var värd och välkomnade ett 50-tal deltagare. Seminariet var inriktat mot att presentera den svenska industrin och dess frågor i Bryssel och de aktuella områden som berör företagen. Förste talare var Sebastian Fumero från EU-kommissionens enhet för flyg som berättade om den aktuella budgetprocessen och de utmaningar som finns för att bl.a. knyta ihop forskningspolitiken. Tilt Jürimäe från Clean Sky fördjupade detta tema och tog upp konkreta exempel på forskningssamverkan där Svensk industri och svenska regioner varit föredömen. 

Svensk industri presenterades av Carl Henrik Arvidsson från Saab som redogjorde för några av svensk industris framgångsexempel, t.ex. deltagande i framgångsrika Clean Sky projekt och rymdsamarbetet kring Copernicus. Seminariet avslutades med ett tillfälle för mingel och nätverkande. 

SAI tackar för den goda uppslutningen från såväl svenska som europeiska deltagare och hoppas på en uppföljning. 

Brusselsseminar may3 2

Tiit Jürimäe från Clean Sky berättar om de svenska insatserna i programmet.