• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Swedish Aerospace Industries (SAI) avvisar i ett remissvar förslaget på flygskatt. Utredningen SOU 2016:83 har i sitt betänkade En Svensk Flygskatt föreslagit en sådan och SAI är en av de remissinstanser som ombetts komma med synpunkter.

SAI menar att den föreslagna flygskatten har allt för begränsad miljönytta samtidigt som den slår mot resande och företags konkurrenskraft. Framför allt är miljöeffekterna av skatten mycket små sett till flygets tillväxt och sett i ett internationellt perspektiv. I stället framhåller SAI den nya teknik som inte minst flygindustri i sverige är med och tar fram, och som leder till stora miljövinster ur ett globalt perspektiv. Flygindustrin i Sverige tillverkar bland annat flygplansvingar och motorkomponenter som bidrar till mindre utsläpp. Detta är komponenter som exporteras och minskar miljöpåverkan från flygplan världen över. Att främja den redan framgångsrika flygforskningen i Sverige ett mer framgångsrikt sätt att minska flygets utsläpp.

Läs remisssvaret i sin helhet här.