• Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

  Vi håller Sverige i tätposition inom flyg- och rymdteknik

 • Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

  Näringsminister Mikael Damberg besökte GKN i Trollhättan

 • RUAG anställd förbereder test av antenn.

  RUAG anställd förbereder test av antenn.

 • 1
 • 2
 • 3
AUTO TRANSLATE
Swedish English German

Detta är Swedish Aerospace Industries

Den svenska flyg- och rymdindustrins styrkeområden är en del av lösningen för att möta samhällets utmaningar.

Det finns flera skäl till varför omvärlden satsar på flyg- och rymdverksamhet. Den är en beprövad drivmotor i kunskapsutvecklingen; den skapar ökad rekrytering till tekniska utbildningar, viktig forskningsdisciplin inom grundforskning, teknologispridning till/från andra branscher samt industriell kompetens inom avancerad teknologi; den är även en tillväxtmarknad.

Läs mer

Den 2 september 2015 överlämnade Rymdutredningen (SOU 2015:75) sitt betänkande till regeringen. Detta har sedan gått ut på remiss och SAI är en av remissinstanserna.

SAI har tidigare pekat på behovet av en svenska rymdstrategi och välkomnar därför utredningens betänkande. Detta är ett första steg i processen att ta fram en svensk rymdstrategi. Rymdverksamheten berör ett stort antal fack- och politikområden och detta bör även återspeglas i en samlad
rymdstrategi.

Läs branschens gemensamma remissvar här.